Extra English – Szkoła języka angielskiego

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystających z serwisu www.extraenglish.pl, którego właścicielem jest Extra English Matthew Potts oraz zasady stosowania plików cookies. Zachęcamy do zapoznania się polityką w celu zrozumienia kto, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarza dane osobowe użytkowników oraz jakie prawa użytkownikom przysługują.  

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Osoba korzystająca z Serwisu, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania Serwisu. 

Extra English Matthew Potts stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych:

 1. zgodność z prawem
 2. rzetelność i przejrzystość
 3. celowość, minimalizacja danych
 4. ścisłość,
 5. limity przechowywania
 6. integralność i poufność
 7. rozliczalność.

Extra English Matthew Potts zapewnia, by zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach Serwisu była udzielana za pomocą klarownej, potwierdzającej czynności, która wyraża dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Polega ona na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście klarownie wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.


Administrator
Administratorem danych osobowych użytkowników jest Extra English Matthew Potts z siedzibą w 32-500 Chrzanów, ul. Dobczycka 17.


Gromadzone dane i podstawa prawna przetwarzania Administrator gromadzi dane osobowe przekazywane mu bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularzy online na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika zgody. Ta strona wykorzystuje również pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się poniżej. 


Ta strona wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. Google Analytics – cookies sesyjne, które śledzi aktywność użytkownika na stronie, umożliwiając gromadzenie informacji na temat tej aktywności, tak aby użytkownik nie musiał pamiętać, jakie podstrony odwiedził ani rozpoczynać przeglądania strony od początku.
 2. Google AdWords – cookies stałe, które śledzą banery i linki reklamowe, na które użytkownik kliknął, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Google tutaj. Użytkownik może zrezygnować z reklam Google w każdej chwili za pomocą Google – Ustawienia reklam.
 3. Facebook Pixel – cookies stałe, które tworzą reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Facebooka tutaj w zakładce „Reklamy, statystyki, pomiary”. Użytkownik może dostosować swoje preferencje reklamowe za pomocą centrum pomocy Facebooka.

  Poza dostosowaniem swoich preferencji reklamowych przez Google oraz Facebooka, użytkownik może kontrolować pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poszczególne przeglądarki oferują różne metody konfiguracji ustawień cookies. Jeżeli użytkownik chce usunąć lub zablokować pliki cookies, powinien otworzyć okno pomocy (supportu) w swojej przeglądarce. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie i akceptuje niniejsze zasady stosowania plików cookies. Usunięcie lub blokada plików cookies może powodować, że niektóre funkcjonalności na tej stronie staną się niedostępne.

Cele przetwarzania. Profilowanie
Dane osobowe użytkowników przekazywane za pomocą formularzy online są wprowadzane do bazy kontaktów administratora i mogą być przetwarzane w celach marketingowych (informacje o kursach języka angielskiego, oferty związane z kursami) oraz wysyłania do użytkowników informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefonicznie (w tym także sms). 


Okres przechowywania danych 

Dane osobowe użytkowników przekazywane za pomocą formularzy online będą przechowywane przez administratora do chwili wycofania zgody przez użytkownika. 


Prawa związane z ochroną danych

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdemu użytkownikowi przysługuje również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W celu skorzystania z wyżej wskazanych praw, należy skontaktować się z Extra English Matthew Potts pod adresem extraenglish1@gmail.com Niezależnie od powyższego, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


Bezpieczeństwo danych osobowych

Extra English Matthew Potts  podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Extra English Matthew Potts wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem. 

W szczególności wykorzystywane jest:

 1. zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem;
 2. oprogramowanie antywirusowe.

Zmiany polityki 

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Zaktualizowane wersje polityki będą obowiązywały od momentu ich publikacji na stronie.


Inne polityki prywatności

Na tej stronie internetowej lub jej poszczególnych podstronach mogą znajdować się dodatkowe zapisy odnośnie prywatności użytkowników regulujące zagadnienia szczegółowe. Takie dodatkowe zapisy znajdują pierwszeństwo przez niniejszą Polityką prywatności.  


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administratorem danych osobowych jest Extra English Matthew Potts dostępny pod adresem e-mail: extraenglish1@gmail.com oraz listownie: Extra English Matthew Potts, ul. Dobczycka 17, 32-500 Chrzanów