Extra English – Szkoła języka angielskiego

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Extra English Matthew Potts z siedzibą przy ul. Dobczycka 17, 32-500 Chrzanów, extraenglish1@gmail.com
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej Umowy Świadczenia Usług (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Państwa zgoda na przetwarzanie tych danych. 
  • Państwa dane osobowe tj: imię i nazwisko swoje i dziecka, adres zamieszkania, dane z Dowodu Osobistego (pesel nr nr dowodu), numer telefonu, adres e-mail, będą przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji Umowy Świadczenia Usług, a także przesyłania informacji związanych z realizacją Umowy Świadczenia Usług oraz marketingowych, w tym również przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych (sms, e-mail). Oznacza to, że oprócz realizacji Umowy Świadczenia Usług możemy przesłać Państwu informację o aktualnych promocjach lub dodatkowych zajęciach, które organizujemy, a także w sprawach nagłych np. wypadek lub nagłe odwołanie zajęć. Wyżej wymienione dane osobowe sa także niezbędne do wystawienia dokumentu potwierdzającego opłacanie kursu językowego w Extra English Matthew Potts.
  • Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Extra English Matthew Potts (na podstawie Umowy Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych), oraz  przez zewnętrze Biuro Ranchunkowe, z którym Extra English Matthew Potts podpisało Umowę Powierzenia Danych Osobowych w celach prowadzonej dla Extra English Matthew Potts księgowości podatkowej, a także celach rozliczeń z Głównym Urzędem Statystycznym (Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.);
  • Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej (komputer oraz telefon) w sposób bezpieczny i zgodny z procedurami RODO.
  • Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwa z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiecie Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,
  • Państwo macie prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
  • W każdej chwili możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego w Polsce  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji Umowy Świadczenia Usług i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.